Regningen etter regjeringen Solberg: økt ulikhet i Norge

Publisert av: morhes Publisert: 09. august 2021
Oppdatert: 09. august 2021
Lesetid: ca. 3 min

SVs nye rapport om ulikhet i Norge viser at ulikheten har økt etter 8 år med borgerlig regjering, og mer enn mange tror. Økt ulikhet bidrar til et dårligere samfunn for alle, derfor må vi snu trenden.

-Derfor ønsker SV en ny rødgrønn regjering, og et sterkt SV vil være avgjørende for å få ned forskjellene og kutte i klimautslippene, sier 1. kandidat i Møre og Romsdal SV Birgit Oline Kjerstad. SV vil blant annet ha et mer rettferdig skattesystem, velferdsreformer som gratis SFO og å gjøre det billigere å gå til tannlegen, og vi må reversere regjeringens usosiale kutt, fortsetter Birgit.

– Denne sommeren har vi sett den ene milliardæren etter den andre klage over hvor vanskelig det er å være rik i Norge, sier Audun Lysbakken. -Vi tenkte vi skulle sjekke hvordan det står til med ulikheten i Norge. Fasit er at ulikheten øker i Norge. De rikeste drar ifra resten av oss og får en stadig større del av rikdommen og makten, fortsetter Audun Lysbakken.

En gjennomgang av ferske tall fra blant annet SSB og finansdepartementet, i tillegg til forskning, viser at:

– De rikeste tjener mye mer: Den rikeste prosenten tjener nå 20 prosent av all inntekt. De aller rikeste har fått kuttet skattene sine mye mer enn andre, og betaler i praksis en lavere skattesats på sin inntekt enn folk flest.
– De rikeste eier mer og mer: De rikeste 0,1 prosent har økt sin andel av den totale formuen i Norge med 40 prosent under Erna Solberg, og eier nå 11,6 prosent.
– Inntektene til folk flest står i ro: Folk med lave og normale inntekter har nesten ikke hatt inntektsøkning under Erna Solberg. Jo mer man tjener, jo større har økningen vært.
– De fattige blir flere: Fattigdommen har økt. 31 600 flere barn lever i fattige familier enn da Erna Solberg tok over som statsminister.

Hele rapporten finnes her: https://www.sv.no/blog/2021/08/06/regningen-etter-solberg-sv-lanserer-rapport-om-ulikhet/

Nøkkeltall fra rapporten:
· De superrike tjener mye mer enn vi tidligere trodde: En prosent av befolkningen tjener rundt 20 prosent av all inntekt.
· 370 personer tjener seks prosent av all inntekt, 600 ganger mer enn de «skulle» hvis inntekt var helt jevnt fordelt.
· Den rikeste prosenten betaler en lavere prosent skatt enn folk med vanlige inntekter, som sykepleiere eller lærere. De rikeste betaler i praksis bare 10 til 20 prosent i skatt.
· De med lav lønn har langt lavere lønnsvekst en til den prosenten som tjener.
· De 1000 rikeste personene i Norge har fått en årlig skattegave på rundt 2 millioner kr. hver av Erna Solberg.
· Den rikeste 0,1 prosents andel av nettoformuen har økt fra 8,3 prosent i 2013 til 11,6 prosent. De eier over en tiendedel av all formue, og har økt sin andel av samfunnskaken med hele 40 prosent.
· Hadde de rikeste betalt skatt av den reelle inntekten sin, ville skatteinntektene økt med 50 mrd. kroner i året.
· Om lag 10 prosent av formuen til den rikeste prosenten i Norge er skjult i skatteparadis, og jo rikere man er, jo mer skjules på denne måten.
· Andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent i perioden 2009–2011 til 10,1 prosent i 2017–2019.
· Barn som bor i familier med vedvarende lavinntekt øker både i andel og antall. Fra 8,6 prosent da Solberg tok over til 11,7 prosent i 2019, en økning på 36 prosent og en økning i antall på 31 600.

SVs løsninger:
· Gjøre skatten på inntekter mer rettferdig og omfordelende. Folk flest skal betale likt eller mindre som før, mens de som tjener mye, skal betale høyere skatt.
· Heve lønnen i lavlønnsyrker og redusere lønnsforskjellene i offentlig sektor
· Formuesskatten må økes. Vi foreslår å øke satsen til 1,1 prosent, innføre en tilleggssats på formuer over 20 mill. kroner og fjerne aksjerabatten.
· Vi vil innføre en progressiv arveavgift på 30 prosent, med et bunnfradrag på 5 mill., og med et ekstra trinn på 70 pst. på arv over 100 mill. kroner.
· Innføre gratis SFO i hele landet
· Gjøre tannlegebesøk billigere med en tannhelsereform
· Reversere Solberg-regjeringens usosiale kutt i blant annet brillestøtte, barnetillegg for uføre, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad og bostøtte
· Styrke retten til faste og hele stillinger og arbeidsmiljøloven· Reformere norsk boligpolitikk ved å bygge en tredje boligsektor for å stoppe boligmarkedets forskjellsmotor.
· Bekjempe barnefattigdom med målrettete tiltak som økt barnetrygd, makspris i barnehage og gratis SFO.