Marit Aklestad foreslått på førsteplass

Publisert av: kari.gagnat Publisert: 06. desember 2022
Oppdatert: 06. desember 2022
Lesetid: ca. 2 min
Marit Aklestad

Marit Aklestad frå Ørsta er foreslått på førsteplass av nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal SV. På dei neste plassane finn vi Yvonne Wold frå Rauma, Line Karlsvik frå Kristiansund og Anders Lindbeck frå Ålesund. SV har i dag tre representantar i fylkestinget, og ser det som realistisk å auke gruppa til minst fire ved det komande valet.

Leiar av nominasjonskomiteen, Eldar Høidal, seier at komiteen har lagt stor vekt på innspel frå lokallaga i fylket og at dei også har lagt vekt på at lista skal spegle mangfaldet og geografien i fylket vårt.

Marit Aklestad har dei siste to periodane vore gruppeleiar for SV i Ørsta kommunestyre og ho er for tida nestleiar i fylkesstyret i Møre og Romsdal SV. Ho har eit sterkt engasjement for å oppretthalde og utvikle gode tenestetilbod nær der folk bur. Lokalt har ho fronta saker som jordvern, omfordeling til dei med minst og barns oppvekstvilkår. No er ho klar for å ta Møre og Romsdal i ei grønare og meir rettferdig retning. 

Yvonne Wold er ordførar i Rauma kommune, og sit i dag som SV sin gruppeleiar i fylkestinget. Wold er ein allsidig politikar med gode evner til å skape politiske resultat.

Line Karlsvik frå Kristiansund har lang fartstid i politikken, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ho har brei erfaring frå viktige politikkområde som næring, skule og helse.

Anders Lindbeck er SV sin gruppeleiar i Ålesund kommunestyre og sit i dag på fylkestinget. Viktige saker for Anders er skule, tannhelse og samferdsel.

Nominasjonskomiteen understrekar at vi fortsatt er i ein prosess og at dette er eit første forslag. No skal partilaga våre ute i kommunane få gje sine tilbakemeldingar på forslaget. Deretter vil nominasjonskomiteen presentere eit endeleg forslag til fylkestingsliste i starten av januar 2023. Deretter blir det opp til årsmøtet i Møre og Romsdal SV, som foregår i februar neste år, å vedta korleis vallista til slutt blir.

Nominasjonskomiteens første og foreløpige innstilling på dei 10 øvste plassane til Møre og Romsdal SV sin fylkestingsliste:

  1. Marit Aklestad, 1983, Ørsta
  2. Yvonne Wold, 1977, Rauma
  3. Line Karlsvik, 1978, Kristiansund
  4. Anders Lindbeck, 1973, Ålesund
  5. Kim Thoresen, 1984, Molde
  6. Håvard Brændeland, 2005, Kristiansund
  7. Borghild Moe, 1955, Kristiansund
  8. Anna Klara Måseide, 1978, Hareid
  9. Manuel Navarro, 1956, Sykkylven
  10. Bjørn Jacobsen, 1960, Molde

Ved spørsmål om framlegget til fylkestingsliste eller nominasjonsprosessen, ta kontakt med leiar for nominasjonskomiteen, Eldar Høidal på telefon 90018419 eller e-post eldar.hoidal@online.no