Kontakt Møre og Romsdal SV

Adresse:
Folkets hus, Storgata 9

6413 MOLDE
Telefon:
995 31 235
E-post:
moreogromsdal@sv.no

Kontakt fylkesstyret

Kontakt fylkestinget

Kontakt lokallag