Kontakt Møre og Romsdal SV

Fylkessekretær Kari Gagnat

Telefon:
995 31 235

Kontor- og postadresse:
Ranvikhjørnet

Fannestrandvegen 1

6415 MOLDE

E-post:
moreogromsdal@sv.no

Kontakt fylkesstyret

Kontakt fylkestinget

Kontakt lokallag