Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal SV

VEDTAK FRÅ FYLKESÅRSMØTET I MØRE OG ROMSDAL SV 2023

VEDTATTE UTTALER FRÅ FYLKESÅRSMØTET 2023

Helseforetaksmodellen må avviklast!

Språkleg rettferd i skulen

Kulturskole for alle!

Alle barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter

Utred høyhastighetsbane nå!

VAL

Desse vart valgt!

ARBEIDSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL SV

Arbeidsplan for Møre og Romsdal SV for perioden 2023-25

Årsmeldingar for 2022

Årsmelding 2022 frå fylkesstyret

Årsmelding 2022 frå fylkestingsgruppa

Valprogram for Møre og Romsdal SV 2023-2027

Program Møre og Romsdal SV 23-27_Innstilling frå programkomiteen

Økonomi:

Regnskap 2022

Balanse 2022

Budsjett 2023

Val:

Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2022

Vedtatt arbeids- og organisasjonsplan 2022-2025Last ned
Vedtatt budsjett for Møre og Romsdal SV 2022Last ned
Beretninger 2021
Årsmelding Møre og Romsdal SV 2021
Last ned
Fylkestingsgruppa til SV i Møre og Romsdal sin årsmelding 2021Last ned

Vedtatte uttalelser

Økt satsing på kvinnehelseLast ned
Nei til kraftutbygging i verna vassdragLast ned
Stans krigsretorikkenLast ned
Vil ta attende kontroll over kraftmarknadenLast ned
Krav om umiddelbar tiltakspakke for flaum og rassikring av fylkesveganeLast ned
Mistillitsreform på blå reseptLast ned
Løn å leve avLast ned
Bondeopprøret må vinne fram- jordbruksoppgjeret må verte historisk godtLast ned
Digitale læremiddel på nynorsk no!Last ned
El-ferje over RomsdalsfjordenLast ned

Valg

Disse ble valgt på fylkesårsmøtetLast ned

Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2021:

Arbeidsplan for Møre og Romsdal SV 2021

Budsjett 2021 Møre og Romsdal SV

Beretninger 2020

Årsmelding Møre og Romsdal SV 2020

Årsmelding fylkestingsgruppa 2020

Vedtatte uttalelser

Møre og Romsdal SV krev informasjon om kobolt i batteri

SV vil ha ein ny normal!

Måtte det et virus til?

SV vil ha lik nettleie i hele landet

Fergetakstene må halveres!

Valg:

Disse ble valgt på fylkesårsmøtet 2021


Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2020:

Arbeidsplan Møre og Romsdal SV 2020

Budsjett Møre og Romsdal SV 2020

Beretninger:

Årsmelding fra fylkesstyret 2019

Årsmelding fra fylkestingsgruppa 2019

Vedtatte uttalelser:

Grønn Ny Deal må rullast ut no!

Lytt til ferjeopprøret!

Møre og Romsdal SV fordømmer USA sin plan for Israel og Palestina!

Nei til å deponere farleg avfall på Raudsand

Opphaldsløyve i Noreg for statslause asylsøkjarar no!

SV ynskjer ein tillitsreform

SV vil måle det grøne skiftet raudt

Valg:

Disse ble valgt under fylkesårsmøtet

Her finner du vedtektene til Møre og Romsdal SV