Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal SV

Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2022

Vedtatt arbeids- og organisasjonsplan 2022-2025Last ned
Vedtatt budsjett for Møre og Romsdal SV 2022Last ned
Beretninger 2021
Årsmelding Møre og Romsdal SV 2021
Last ned
Fylkestingsgruppa til SV i Møre og Romsdal sin årsmelding 2021Last ned

Vedtatte uttalelser

Økt satsing på kvinnehelseLast ned
Nei til kraftutbygging i verna vassdragLast ned
Stans krigsretorikkenLast ned
Vil ta attende kontroll over kraftmarknadenLast ned
Krav om umiddelbar tiltakspakke for flaum og rassikring av fylkesveganeLast ned
Mistillitsreform på blå reseptLast ned
Løn å leve avLast ned
Bondeopprøret må vinne fram- jordbruksoppgjeret må verte historisk godtLast ned
Digitale læremiddel på nynorsk no!Last ned
El-ferje over RomsdalsfjordenLast ned

Valg

Disse ble valgt på fylkesårsmøtetLast ned

Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2021:

Arbeidsplan for Møre og Romsdal SV 2021

Budsjett 2021 Møre og Romsdal SV

Beretninger 2020

Årsmelding Møre og Romsdal SV 2020

Årsmelding fylkestingsgruppa 2020

Vedtatte uttalelser

Møre og Romsdal SV krev informasjon om kobolt i batteri

SV vil ha ein ny normal!

Måtte det et virus til?

SV vil ha lik nettleie i hele landet

Fergetakstene må halveres!

Valg:

Disse ble valgt på fylkesårsmøtet 2021


Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2020:

Arbeidsplan Møre og Romsdal SV 2020

Budsjett Møre og Romsdal SV 2020

Beretninger:

Årsmelding fra fylkesstyret 2019

Årsmelding fra fylkestingsgruppa 2019

Vedtatte uttalelser:

Grønn Ny Deal må rullast ut no!

Lytt til ferjeopprøret!

Møre og Romsdal SV fordømmer USA sin plan for Israel og Palestina!

Nei til å deponere farleg avfall på Raudsand

Opphaldsløyve i Noreg for statslause asylsøkjarar no!

SV ynskjer ein tillitsreform

SV vil måle det grøne skiftet raudt

Valg:

Disse ble valgt under fylkesårsmøtet

Her finner du vedtektene til Møre og Romsdal SV


Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2019:

Arbeids- og Organisasjonsplan for Møre og Romsdal SV 2019-2021

Budsjett for Møre og Romsdal SV 2019

Beretninger:

Årsmelding Møre og Romsdal SV 2018

Årsmelding fra fylkestingsgruppa i Møre og Romsdal SV 2018

Årsrekneskap MRSV

Detaljert årsregnskap 2018

Detaljert balanse 2018

Vedtatte uttalelser: 

Foretaksmodellen må erstattast av ein meir folkestyrt modell

Flyktningkrisa fortset, Noreg må ta ansvar!

Til kamp mot sjødeponi

Helse Møre og Romsdal trosser Stortinget

Valgprogram:

Valgprogram Møre og Romsdal SV 2019

Vedtekter:

Vedtekter for Møre og Romsdal (vedtatt 2019)

Innstilling fra fylkesårsmøtets valgkomité


Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2018:


Her finner du vedtakene gjort på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal SV 2017:

Årsmelding MR SV 2016

Årshjul Møre og Romsdal SV 2017

Framlegg frå valkomiteen

Økonomi

Årsrekneskap Møre og Romsdal SV 2016

Balanse Møre og Romsdal SV 2016

Detaljert Resultat Møre og Romsdal SV 2016

Framlegg til budsjett for Møre og Romsdal SV 2017

Uttalelser

redaksjonskomiteens innstilling til uttalelser

Vedtektsendring

Vedtekter Møre og Romsdal SV 2017