Valgkamp 2021

Klimakrisen og ulikhetskrisen er vår tids store utfordringer. For å møte disse krisene må vi forandre Norge til å bli et foregangsland som trekker verden i en miljøvennlig og klimavennlig retning. Høyre-regjeringen fører en politikk for økte forskjeller, og tar ikke klimakrisen på alvor. Det skal vi i Møre og Romsdal SV og vår 1. kandidat Birgit Oline Kjerstad gjøre noe med 13. september.

Her finner du vårt arbeidsprogram for neste stortingsperiode (2021-2025).

Er det en spesiell sak du er opptatt av? Her finner du vår politikk etter tema.

Her kan du bli bedre kjent med vår 1. kandidat Birgit Oline Kjerstad


Her kan du lese om Birgit sine 10 hjertesaker
Last ned

Her kan du lese mer om vår 2. kandidat Kim Thorsen-Vestre (kommer)


Her kan du lese mer om vår 3. kandidat Line Karlsvik (kommer)


Her finner du brosjyren vår, som beskriver hva vi går til valg på
Last ned
Her finner du løpeseddelen «Vindkraftfri fjell- og kystnatur»Last ned
Her finner du løpeseddelen «Nei til Møreaksen»Last ned